Dzisiaj jest 29 stycznia, imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon
 
   
   
   
replica watches uk replica handbags louboutin schuhe outlet
   
 Garncarz Maciej proponuje
   
   
 
 

04-06-2022
Na półce w pracowni
1_39__DSC_4178.JPG

GALERIA - NA PÓŁCE W PRACOWNI
SÄ… garncarskie wytwory, które nie miaÅ‚y szczęścia ...

więcej...

12-05-2022
Naczynie dziÅ› przedstawiane
1_38__DSC_5127.JPG

Misa ze wzorem z iluminacji Kodeksu Manesse z XIV wieku (GALERIA). Jedna z inspiracji historycznych. Wzór z ...

więcej...

10-10-2016
Katalog Garncarza Macieja
1_35__DSC_3876.JPG

Seria katalogów prac Garncarza Macieja BeneAkebe - z replikami naczyÅ„ majolikowych, z

więcej...


 

Garncarz Maciej BeneAkebe organizuje zajÄ™cia warsztatowe i pokazy prezentujÄ…ce techniki garncarstwa tradycyjnego i historycznego - dla szkóÅ‚, placówek oÅ›wiatowych, warsztatów terapii zajÄ™ciowej oraz dla uczestników imprez historycznych i rzemieÅ›lniczych. 

TÅ‚em, a jednoczeÅ›nie atrakcjÄ… wszystkich elementów garncarskiej oferty sÄ… opowieÅ›ci Garncarza Macieja -na przykÅ‚ad opowieść o Jedwabnym Szlaku, o glinie - żywej istocie, o Å›redniowiecznym rzemieÅ›lniku, o ogniu, ziemi i wodzie - i wiele innych opowieÅ›ci na bieżąco improwizowanych.

Wydarzeniom towarzyszy kram Garncarza Macieja - prezentacja rekonstrukcji naczyÅ„ Å›redniowiecznych z Europy i Bliskiego Wschodu, szkliwionych, zdobionych plastycznie i technikÄ… sgraffito, która w niektórych krajach Wschodu nazywana jest gabrl, wyciskanych w glinianych formach, zdobinych stemplami, majoliki. Na stole kramu widać zderzenie i przenikanie siÄ™ form europejskich i bliskowschodnich - tygiel, z którego w Å›redniowieczu powstawaÅ‚a wspóÅ‚czesna ceramika. WiÄ™kszość naczyÅ„ można w kramie zakupić, choć sÄ… też naczynia niepowtarzalne, nie do sprzedania, jedyne.

Mój plenerowy warsztat dysponuje trzema nożnymi koÅ‚ami garncarskimi, wczesnoÅ›redniowiecznym koÅ‚em napÄ™dzanym rÄ™cznie, wielkim namiotem-warsztatem (5 m Å›rednicy - 4,5 m wysokoÅ›ci), historycznym strojem garncarza. Podczas imprez historycznych najlepiej czujÄ™ siÄ™ w pobliżu innych rekonstruktorów. Obozy rycerskie i wioski historycznych rzemieÅ›lników to maje naturalne Å›rodowisko. Wielkie jarmarki i imprezy masowe sÄ… ostatecznoÅ›ciÄ… - zazwyczaj nie biorÄ™ w nich udziaÅ‚u.

W warsztacie Garncarza Macieja powstajÄ… repliki historycznych naczyÅ„, przede wszystkim bogatej  ceramiki luksusowej ale również garncarskich przedmiotów codziennego użytku. Na podstawie oryginaÅ‚ów.

W galeriach pojawiajÄ… siÄ™ prezentacje moich garncarskich prac: rekonstrukcje i repliki ceramiki Å›redniowiecznej, bizantyjskiej, perskiego sgraffitobliskowschodniej, perskiej z X wieku, tak zwanej „grupy Falkego”majolikowej, protomajolikowej z Paterny i Manises koÅ‚o Valencji, nowożytnejze wczesnego Å›redniowieczapradziejów i starożytnego Rzymu.
Można je zamówić - mimo, że najchÄ™tniej prezentujÄ™ moje naczynia bezpoÅ›rednio, podczas warsztatów i wydarzeÅ„ historycznych, kiedy mogÄ™ trochÄ™ wiÄ™cej opowiedzieć na ich temat, a każdy może je zobaczyć i dotknąć. Å»adna fotografia czy film nie zastÄ…piÄ… bezpoÅ›redniego wrażenia. 

SzczegóÅ‚y na temat zamówionych naczyÅ„ bÄ™dÄ… domawiane podczas korespondencji e-mailowej.

oferta Garncarza Macieja

   
 
Garncarz Maciej BeneAkebe
kontakt
 
 
4190483